Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Тарифна система
Темпи економічного зростання
Тендери, міжнародні торги
Теорія адаптивних очікувань
Теорія економіки пропозиції
Теорія раціональних очікувань
Термінові вклади
Техніко — економічне обґрунтування підприємств
Техніко — економічні відносини
Технічна будова капіталу
Технологічний спосіб виробництва
Технополіс, технологічні парки
Товар
Товариство відкрите
Товариство командитне
Товариство командитне на акціях
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товарна політика
Товарна продукція
Товарне виробництво
Товарний знак, торговельна марка
Товарний обіг
Товарно-грошові відносини
Торгівля
Торгівля послугами міжнародна
Торгова політика
Торговельне товариство
Торгові бар'єри
Торгові договори й угоди
Торговий баланс
Торговий дім
Торговий капітал
Торговий прибуток
Транснаціональна корпорація
Трансфертні платежі
Трест
Трудова угода
Трудовий стаж
Трудові ресурси
Трудомісткість продукції
Угода про іноземні інвестиції
Уклади у країнах, що розвиваються
Управління просуванням товару
Управління спільними підприємствами
Управління цінами
Усуспільнення виробництва
Установчий прибуток
Фабрична марка
Факторинг
Фактори виробництва
Фактура
Феодальний спосіб виробництва
Фермер
Фізіократи
Фізичний знос
Фіктивний капітал
Фінанси
Фінансова монополістична група
Фінансовий капітал
Фірма
Фіскальна політика
Фонд заміщення
Фонд нагромадження
Фонд споживання
Фонди обігу
Фондовіддача
Фондомісткість
Фондоозброєність
Форми власності
Формування попиту
Франчайзинг
Центральний валютний курс
Ціна
Ціна виробника
Ціна виробництва
Ціна землі
Ціна покупця
Ціна початкова (стартова)
Ціна рівноваги
Ціни вільні
Ціни виходу на ринок, або ринкові ціни
Ціни внутрішнього ринку
Ціни гуртові (оптові)
Ціни державні
Ціни договірні
Ціни закупівельні
Ціни зовнішньоекономічні
Ціни контрактні
Ціни кошторисні
Ціни ліцензії
Ціни нижній рівень
Ціни «ноу-хау»
Ціни питомі
Ціни підтримувальні
Ціни порівняльні
Ціни привабливі
Ціни регульовані
Ціни роздрібні
Ціни світові
Ціни сезонні
Ціни споживання
Ціни суспільно-оптимальні
Ціни трансфертні
Ціни «франко»
Ціни, що забезпечують справедливу норму прибутку
Цінова дискримінація
Цінова еластичність попиту (пропозиції)
Цінове лідерство
Цінові знижки
Ціноутворення
Ціноутворення за принципом «витрати плюс»
Ціноутворення пікове
Цінні папери
Циклічний дефіцит
Циклічно збалансований бюджет
Швидкість обороту грошей
Штрафні санкції
Якість
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я