Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Паритет купівельної сили
Патент
Патентний пул
Пеня
Первісне нагромадження капіталу
Первіснообщинний спосіб виробництва
Перехідний період
Підприємства збиткові
Підприємства змішані
Підприємство
Підприємницька діяльність
Підприємницький дохід
Планомірність
Плата за трудові ресурси
Платіжні угоди
Платіжний баланс
Платоспроможний попит
Плинність робочої сили
Податки
Податок з обороту
Поділ праці
Подохідний (прибутковий) податок
Позаекономічний примус
Позаробочий час
Позичковий капітал
Показники економічні
Політика доходів
Політична економія
Попит і пропозиція
Посередницькі зовнішньоторгові капіталістичні фірми
Послуги
Постійний капітал
Посткейнсіанство
Потреби економічні
Потреби матеріальні
Потреби платоспроможні
Праця
Прогнозування товарного ринку
Предмет праці
Предмети споживання
Преміальні системи заробітної плати
Прибуток
Приватизація
Приватна власність
Приватне підприємство
Прикордонна торгівля
Прогнозування економічне
Прогнозування попиту
Прогнозування товарного ринку
Продукт проміжний
Продуктивна праця
Продуктивні сили
Продуктивність праці
Прожитковий мінімум
Промисловий капітал
Пропорції народного господарства
Проста капіталістична кооперація
Проста праця
Просте товарне виробництво
Протекціонізм
Професія
Процент
Самоокупність
Самоуправління трудового колективу
Самофінансування
Санація
Світова ціна
Світове господарство
Світовий науково-технічний прогрес
Світовий ринок
Світові ринки капіталу
Світові ринки машин та обладнання
Світові ринки послуг
Світові ринки робочої сили
Свобода вибору
Свобода підприємництва
Сегментація ринку
Сезонні коливання
Середня норма прибутку
Синдикат
Система оплати праці
Система участі
Сімейний підряд
Система часткового резерву у банківській справі
Складання національних рахунків
Складна праця
Собівартість продукції
Соціалізм
Соціальна політика
Соціальна справедливість
Соціальна сфера
Спеціалізація
Спілка
Спільні підприємства
Споживання
Споживча вартість
Споживчий кредит
Спосіб виробництва
Спосіб життя
Ставка процента
Ставка процента номінальна і реальна
Стагнація в економіці
Стагфляція
Статутний фонд спільних підприємств
Стимули до праці
Стимулююча і стримуюча фіскальна політика
Стихійний характер економічного розвитку
Страхові компанії (товариства)
Структура виробництва
Структурні кризи
Сукупна пропозиція
Сукупний попит
Сукупний працівник
Сукупний суспільний продукт
Сукупні величини (агрегати)
Сукупності, сукупні величини
Суспільна (ринкова) вартість
Суспільний поділ праці
Суспільний поділ праці
Суспільні або соціальні блага
Суспільні фонди споживання
Суспільно необхідна праця
Суспільно необхідний робочий час
Сфера послуг
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я