Зарабатывайте на жизнь прямо сейчас! Выберите как обыграть автоматы в победе!

Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Авуари (від франц. avoir — майно) — майно, активи, наявні гроші (в національ­ній та іноземній валюті), чеки, векселі, акредитиви, інші цінні папери, а також золото та різноманітні цінності, за рахунок яких здійснюються платежі, погашення боргів та зобов'язань їх власників, платіжний оборот між країнами. А. також називають активи, ресурси окремих країн в іноземній валюті та золото, які зберігаються в банках інших країн. У вузькому значенні під А, розуміють лише активи емісійного або комерційного банків в іноземній валюті (наявні гроші, рахунки в інших банках, акції, облігації, казначейські векселі та інші цінні папери, які легко реалізувати), що знаходяться на їхніх рахунках в закордонних банках. А. набули поширення у формі таких вільно конвертованих валют, як американський долар, німецька марка, англійський фунт стерлінгів, за допомогою яких здійснюється платіжний оборот між країнами в межах світового господарства. У зв'язку з утворенням „ Спільного ринку" і впровадженням у цих країнах спільної валюти ЕКЮ (європейської валютної одиниці) ця грошова одиниця все ширше використовується в системі міжнародних розрахунків. Значного поширення в міжнародній валютній системі набуває також СДР („ спеціальні права запозичення") — колективна міжнародна грошова одиниця Міжнародного валютного фонду, міжнародний засіб розрахунків і платежів.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я