Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валютна ліквідність — показник, що характеризує платоспроможність окремих країн і їх угрупувань, здатність своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання у відповідних засобах. Використовують різні методики визначення рівня платоспроможності. Одна з найпоширеніших ґрунтується на оцінці стану державних валютних резервів. За іншою методикою співставляються суми платежів іноземним кредиторам з експортною виручкою.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я