Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валюта /італ. valuta — ціна, вартість; від лат. vateo/— грошова одиниця, яка використовується для вимірювання величини вартості товарів і послуг. Сутність В. повніше виражається у трьох її функціях: 1/грошова одиниця тієї чи іншої країни /національна валюта/; при здійсненні цієї функції можуть використовуватись золотий, срібний, паперовий типи грошових одиниць; 2/ грошові знаки іноземних держав, а також кредитні і платіжні засоби, виражені в іноземних грошових одиницях / іноземна валюта/, що використовуються у міжнародних розрахунках; 3/ міжнародна грошова розрахункова одиниця і платіжний засіб. Цю функцію В. виконує на регіональному рівні /наприклад, в масштабі ЄЕС — ЕКЮ/ та міжнародному рівні /СДР — валюта МВФ/.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я