Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валовий суспільний продукт — вартість благ і послуг, створених у сфері матеріального виробництва протягом певного часу, визначених як сума валової продукції галузей цієї сфери. Таке трактування базувалось на концепції, відповідно до якої продуктивною вважається праця, результатом якої є матеріальна субстанція /продукт в натурально-речовій формі/. У відповідності з цією концепцією, статистика В. с. п. виходила з того, що він створюється у промисловості,сільському, лісовому господарствах, на транспорті і зв'язку/тією мірою, якою вони обслуговують матеріальне виробництво/, матеріально-технічному постачанні, сфері заготівель сільськогосподарської продукції, торгівлі і громадському харчуванні. Інші галузі відносили до числа споживачів В. с. п., звідси і випливає поділ на виробничу і невиробничу сферу, замінений згодом поділом на сферу матеріального і нематеріального виробництва. За натурально-речовою формою В. с. п. поділявся на сукупність засобів виробництва і предметів споживання. Визначення В. с. п. — як вартість матеріальних і нематеріальних благ, а також послуг — є близьким до визначення валового національного продукту в зарубіжній економічній літературі. Різниця в тому, що при визначенні валового національного продукту наголос робиться на ринкову вартість товарів і послуг.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я