Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валовий прибуток — вся сума прибутку підприємства до здійснення платежів і відрахувань; вартісний вираз загального фінансового результату діяльності підприємства. Величина В. п. визначається як різниця між виручкою підприємства від реалізованої продукції і затратами на її виробництво і реалізацію.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я