Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валова продукція сільського господарства — частина валового суспільного продукту, створена у сільському господарстві; обсяг продукції землеробства і тваринництва, виробленої за певний період і вираженої у вартісній, грошовій формі. Включає вартість засобів виробництва, спожитих у процесі сільськогосподарського виробництва, і чисту продукцію сільського господарства. Обчислюється В. п. с. г. за методом валового обороту. До неї відносять вартість сирих продуктів рослинництва, одержаних в результаті вирощування сільськогосподар­ських культур /зерно, овочі тощо/; вартість вирощування молодих багаторічних насаджень /крім лісу/; зміна вартості незавершеного будівництва на кінець і початок року; вартість продуктів тваринництва, одержаних внаслідок господарського використання тварин, а також продукції ставкового рибництва, шовківництва і звірівництва. При виробництві окремих сільськогосподарських продуктів, пов'язаних з використанням певної частини продукції, виробленої в поточному році /наприклад, кормів/, в обчисленні В. п. с. г. має місце подвійний облік. Вартість кормів, вироблених у рослинництві і спожитих у даному році в тваринницьких галузях, обліковується двічі: як складова продукція рослинництва і як елемент у структурі собівартості тваринницької продукції. В. п. с. г. визначається у фактичних і порівняльних цінах.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я