Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Валова продукція — статистичний показник у грошах, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, регіонами, народним господарством в цілому за певний період часу. В. п. відображає обсяг затрат як живої, так і уречевленої в засобах виробництва праці. Вона включає вартість спожитих у процесі виробництва предметів споживання і послуг. В економічній науці ведуться дискусії щодо включення до складу В. п. послуг невиробничого і нематеріального характеру.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я