Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Банківський капітал — сукупність грошових коштів, яка складається із власних, залучених і емітованих засобів. Б. к. використовується банком для кредитно-розрахункових та інших операцій. Власний капітал банку /акціонерний, резервний і нерозподілений прибуток/складає, як правило, не більше 10% Б. к. Основну його частину складають залучені засоби у вигляді вкладів, а також кореспондентських і контокорентних рахунків. Здійснюючи акцептно-авальні операції, створюючи фіктивні вклади, банк поповнює Б. к. Його використання приносить банкові прибуток. Величина прибутку залежить від різниці між відсотками по активних операціях і більш низькими відсотками, які банк виплачує по пасивних операціях.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я