Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Аванс (від фр. avancer — платити наперед) — грошова сума або інша майнова цінність, що видається в рахунок наступних платежів за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. В міжнародній торгівлі широко використовуються купівельні А., що є формою кредитування експортерів імпортерами і одним з видів фірмового кредиту. Величина авансу, як правило, становить 10-15% від суми контракту. А. зараховується повністю при кінцевому розрахунку за товари, роботи, надані послуги або частинами при оплаті окремих партій товару, етапів виконаної роботи. У випадку розірвання угод або невиконання дотримувачем А. своїх зобов’язань, А. підлягає поверненню. А. також вважається грошова сума, що видається для покриття витрат по виконанню доручення (аванс працівникові на витрати у відрядженні). Вданому випадку особа, яка отримала А. зобов’язана представити відповідний звіт про витрачену суму.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я