Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Банківська гарантія — поручительство банку — гаранта за свого клієнта. Банк-гарант надає гарантії на підставі доручення і за рахунок клієнта, а також за рахунок банків — кореспондентів. Б. г. видається під відповідне забезпечення. Гарантійні послуги банк-гарант надає в тому випадку, коли боржник виявиться неплатоспроможним. На час платежу клієнт повинен мати власні кошти або отримати позику. Б. г. практикують в міжнародних торговельних операціях для компенсацій високого ризику. Можуть поширюватися на виконання банком-гарантом зобов'язань за угодами у грошовій формі /повернення авансу, виконання умов торгівлі або контракту і т. ін.,/.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я