Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Інвестиційні банки — спеціальні кредитно-фінансові інститути, які здійснюють операції з цінними паперами з метою залучення вільних грошових коштів і довгострокового, середньострокового кредитування та фінансування підприємств.. Для реалізації цієї мети І. б. займаються емісійно-засновницькою діяльністю, тобто випускають і продають власні акції. Джерелом ресурсів є також кредити комерційних банків. І. б. є посередниками між інвесторами та позичальниками і тому не приймають депозитів і не ведуть розрахункових операцій. їх основними функціями є 1) організація емісії цінних паперів, узгодження умов позики та видів позичкових зобов'язань у формі акцій, облігацій; 2) розміщення цінних паперів і купівля їх у держави; 3) забезпечення гарантії емісії цінних паперів. Виконання цієї функції здійснюється їх зобов'язаннями скупити ту частину цінних паперів, яка залишилась нереалізованою, а також використовується гарантія банківських синдикатів; 4) надання довгострокових та середньострокових кредитів покупцям цінних паперів. Такими покупцями є промислові компанії. Тому, надаючи кредити, І. б. допомагають їм здійснювати відтворення виробничих фондів; 5) надання консультативних послуг; 6) переливання капіталу у галузі, між окремими галузями та сферами економіки. У Великобританії функції І. б. виконують торгові доми, у Франції — ділові банки.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я