Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Інвестиційна політика — комплекс урядових рішень, які визначають основні напрямки використання капітальних вкладень в економіку, різні її сфери та галузі. І. п. визначається станом економіки, основними завданнями народного господарства у виробництві, науково-технічному і соціальному розвитку країни. Для України найближчими цілями І. п. є збільшення обсягу капіталовкладень з метою прискореного виходу з економічної кризи. На перспективу в основі І. п. повинно стати здійснення структурних реформ, перерозподіл інвестицій на користь наукомістких галузей, які визначають науково-технічний прогрес, — електроніки, машинобудування, кораблебудування, створення космічної техніки, проведення економічної конверсії виробництва. Важливо добитися зменшення питомої ваги державних капіталовкладень (вона залежатиме від ступеня роздержавлення і приватизації економіки) і збільшення інвестицій підприємствами за рахунок власних коштів. Особливістю І. п. у розвинутих країнах світу на сучасному етапі є здійснення технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств, скорочення масштабів нового будівництва.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я