Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Імпортна квота — показник, який характеризує значення імпорту для національної економіки в цілому, окремих її сфер та галузей, І. к., визначається формулою де Кі — кількісний показник; І — обсяг імпорту у натуральному або вартісному виразі за певний проміжок часу; Пв — сума вітчизняного виробництва; і — імпорт відповідної продукції. В колишньому СРСР І. к. у промисловості становила 7—8%, в США — 12—14%, в Україні — близько 50%. Це свідчить, з одного боку, про відкритість економіки, тісні взаємозв'язки з країнами СНД, а з другого — про її залежність від імпорту сировини, технологій, устаткування тощо. В сучасних умовах, коли господарські зв'язки між країнами колишнього СРСР значно розірвані, така залежність України наносить її економіці великих економічних збитків. Тому необхідно відновлювати економічно раціональні зв'язки з цими республіками і одноразово переорієнтуватись на виготовлення значної частки раніше імпортованої продукції у межах України.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я