Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Баланс праці — система показників, що характеризують трудові ресурси, їх наявність за видами зайнятості і суспільних груп, їх рух, розподіл за галузями господарства і формами власності та використання.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я