Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Зовнішньоторговельна квота - показник, що характеризує співвідношення між вартістю експортно-імпортних поставок країни та валовим внутрішнім продуктом. Визначається як відношення сукупної вартості експорту та імпорту, поділеної наполовину і співставленої з вартістю вироблених товарів і послуг, за винятком тієї частини, яка витрачається в процесі виробництва повністю, тобто предметів праці.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я