Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Знецінення грошей — падіння купівельної спроможності національної грошової одиниці стосовно товарів і послуг, а також золота та іноземних валют. Основними формами прояву З. г. є підвищення оптових і роздрібних цін, зростання ринкової ціни золота та падіння курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют. У З. г. знаходить свій вираз інфляція. З. г., як правило, було відсутнє в умовах золотого монометалізму (лише золото служить загальним еквівалентом) і мало місце тільки за умов відкриття багатих родовищ золота та розширення його добування в Америці в XVI — на початку ХІХ ст. З. г. в сучасних умовах (при функціону­ванні кредитно-паперових грошей) зумовлено надмірним випуском грошей в обіг (через недотримання законів грошового обігу), наявністю глибоких диспропорцій в економіці (між групою „А" і групою „Б", попитом і пропозицією та ін.), мілітаризацією економіки, пануванням монополій, нераціональною політикою держави, економічними кризами тощо.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я