Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Земельний кадастр — сукупність даних про природний, господарський і правовий стан, якісну характеристику земель (місце розташування господарства, конфігурація полів, родючість фунтів, забезпеченість теплом, вологою). В нього входять відомості щодо реєстрації землекористувань, бонітування, економічна оцінка земель. Головним завданням З. к. є раціональне використання, забезпечення охорони, підвищення родючості ґрунтів. В Україні відповідно до вимог Земельного кодексу та інших нормативних документів проводиться єдиний державний облік земель, правова реєстрація землекористування, дослідження фунтів, які є складовими частинами З. к. На етапі роздержавлення та приватизації землі, розформування збиткових колгоспів і радгоспів, створення агроспілок, селянських фермерських господарств З. к. покликаний забезпечити державні органи, зацікавлених суб'єктів господарювання належною інформацією про землю з метою кращої організації і раціонального її використання, охорони, обґрунтування об'єктивних розмірів плати за використання, регулювання інших відносин. Плата за землю, рентні платежі за користування ділянками високоякісних ґрунтів є вищими від оплати земель середньої і низької якості.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я