Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Застава - спосіб забезпечення виконання зобов'язання, своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й у визначені умовами терміни. Найпоширенішою формою її використання є укладання певних угод, здійснення правочинів або застосування за дією закону. Для оформлення 3. складається необхідний документ, у якому фіксуються: вид зобов'язання (грошовий, речовий, іпотечний та ін.), його величина, терміни та порядок одержання. Заставне зобов'язання видається кредиторові з метою підтвердження його права на отримання належної суми коштів у випадку невиконання узгоджених умов.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я