Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Ємкість товарного ринку — показник, що характеризує сукупний платоспроможний попит населення протягом певного проміжку часу, а також потенційний попит на товари та послуги даного виду. Потенційний попит виражається у такій кількості товарів і послуг, які придбає певна група покупців у певному регіоні в датований час при наявності певної програми маркетингу. Він може вимірюватись у масштабі всього національного ринку або його окремого сегмента чи регіону. Ринковий попит вимірюється натуральними показниками в цінах та у процентному виразі.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я