Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Ефективність соціальна — відповідність результатів господарської діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства.

Інтегруючим показником Е. с. є виробництво товарів народного споживання у загальному обсязі виробництва за певний період часу, як правило, за один рік. У розвинутих країнах світу частка народного споживання (група „Б") у валовому внутрішньому продукті становить приблизно 70%, а виробництво засобів виробництва (група „А") — близько 30%. У колишньому СРСР існувала обернена пропорція у співвідношенні цих двох груп. Це свідчить про значно більшу Е. е. економіки розвинутих країн Заходу, з одного боку, та затратний характер економіки колишнього Союзу, з другого. В Україні за 1991 —1993 pp. частка групи „Б" скоротилась з 30% до 27%.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я