Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Експортна квота — встановлений обсяг виробництва та поставок на експорт певних товарів. Е. к. — різновид заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності, які застосовуються державними та міжнародними органами по обмеженню виробництва та експорту товарів. Підставою для встановлення Е. к. є зобов'язання країни за міжнародними угодами, а також необхідність захищати національні інтереси. Е. к. переважно застосовується відповідно до міжнародних угод, які встановлюють частку кожної країни — учасниці угоди у виробництві або експорті будь-якого товару. Е. к. використовується для збалансування обсягів поставок товарів, а також платіжних балансів. В деяких випадках у відповідь на дискримінаційні дії іноземних держав також застосовується Е. к. В межах встановлення Е. к. експорт здійснюється за ліцензіями, які видаються уповноваженими на те державними органами.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я