Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Економічне стимулювання — система організаційно-економічних заходів, скерованих на розвиток господарської діяльності та підвищення її ефективності шляхом забезпечення матеріальної зацікавленості працюючих у результатах діяльності. Найважливішими складовими елементами економічного стимулювання є прогнозування, планування, госпрозрахунок, норми, нормативи, ціни, кредити, форми і системи оплати праці тощо.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я