Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Економічна політика — комплекс економічних цілей і заходів, які забезпечують вирішення довгострокових (стратегічних) та короткострокових (тактичних) завдань розвитку економічної системи, Е. п. базується на методологічних та теоретичних засадах економічної теорії і насамперед політичної економії, на основі пізнання об'єктивних законів та закономірностей, потреб, інтересів і цілей індивіда, трудового колективу і суспільства. Основними елементами Е. п. є науково-технічна, структурна, соціальна, інвестиційна, екологічна, аграрна, регіональна політика та ін. Для України особливо важливе значення в сучасних умовах має проведення структурної, аграрної та регіональної політики. Змістом структурної політики повинно стати подолання глибоких диспропорцій в народному господарстві (між групою „А" і групою „Б", між виробництвом і платоспроможним попитом тощо). Змістом аграрної політики має бути пріоритетний розвиток сільського господарства, агропромислового комплексу При здійсненні регіональної політики необхідно суттєво підняти роль окремих регіонів, областей у проведенні економічних реформ. Важливою умовою реалізації цих видів Е. п. є раціональна інвестиційна політика, політика роздержавлення і приватизації. Для входження України у світове господарство особливу роль відіграє зовнішньоекономічна політика. Попередньою умовою проведення раціональної Е. п. є створення науково обґрунтованої програми стратегічних перетворень (реформ).

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я