Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Екологічний ефект — зміни умов природного життєвого середовища /довкілля/, кількості та якості природних ресурсів. Такі зміни можуть мати як позитивний, так і негативний характер - поліпшення або погіршення природних життєвих умов, збільшення або зменшення кількості природних ресурсів. Е. е. впливає або може вплинути у майбутньому на економічні результати матеріального виробництва і невиробничої сфери. Е. е. характеризується шістьма ознаками: походженням /природний або штучний, викликаний діяльністю людини/; формою прояву /явний і завуальований/; можливістю кількісного виміру /вимірюваний і не вимірюваний/; характером взаємозв'язку з традиційним економічним ефектом /ефект, який безпосередньо збігається або не збігається в часі з досягненням економічного ефекту/; можливістю зміни /зворотний і незворотний ефект/.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я