Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Доходи - грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Розрізняються Д. від реалізації та позареалізаційні, Д. від реалізації — фінансові надходження /валова виручка/ від реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам. Позареалізаційні Д. формуються за рахунок різних додаткових надходжень дивідендів від акцій, процентів від облігацій, отриманих штрафів тощо. Різниця між валовою виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та їх повною /комерційною/ собівартістю становить чистий дохід підприємства або прибуток. Після сплати податків та інших обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, який належить підприємству. Залежно від походження Д. поділяються на чотири основні форми: заробітна плата, процент, рента та прибуток.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я