Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Дослідження товарного ринку - якісний і кількісний аналіз політичних, економічних, науково-технічних, соціальних та інших факторів, які безпосередньо впливають на обсяг і ефективність продажу товару на конкретному ринку, з метою одержання достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень щодо розробки програм маркетингу та організації виробничо-комерційної діяльності підприємства — виробника і експортера. Д. т. р , як правило, концентрується на аналізі таких питань, як умови взаємної торгівлі з країною — імпортером; визначення ємкості ринку з урахуванням національного виробництва, імпорту, залишків товарів на складах і в торговельній мережі тощо; кон'юнктура ринку /співвідношення між попитом і пропозицією, рівень цін і їх рух, портфель замовлень, загальна економічна ситуація в країні — імпортері, вплив циклічних і нециклічних факторів, основні показники кредитно-фінансової системи, вплив валютних курсів і співвідношення валют та інші економічні показники/, прогнозування кон'юнктури ринку на підставі дослідження тенденцій зміни основних економічних показників, вивчення поведінки покупців/мотиви покупок, вимоги до товару та його ціни, способи купівлі, платоспроможність покупців, методи використання товару тощо/; вивчення конкурентів, методів конкурентної боротьби, практики роботи конкурентів на ринку, каналів руху товарів, методів реклами тощо; порівняльний аналіз власного товару з товарами-конкурентами; визначення рівня конкурентоздатності товару на конкретному ринку; вивчення вимог ринку щодо упаковки, дизайну товару, гарантій, сервісу.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я