Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Додатковий прибуток - прибуток, отриманий підприємством понад середньогалузевий рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва. Джерелом Д. п. є більш висока ефективність використання виробничих факторів. Основним шляхом створення Д. п. є техніко — технологічні та організаційно-економічні інновації. Нововведення, створення нових товарів і послуг, активізація людського фактора дають можливість фірмі здобути конкурентні переваги, зміцнити її позиції на ринку. Д. п. створює для фірми нові можливості інвестування, зростання доходів. Д. п. є результатом творчої діяльності працівників. Д. п. виникає також в результаті завоювання і використання фірмами і об'єднаннями монопольного становища/монопольний прибуток/.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я