Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Диверсифікація /від лат. diversus-різний, віддалений/— розширення номенклатури продукції, що виробляється окремими фірмами та об'єднаннями. Д. виступає у двох формах: 1/ розширення асортименту товарів, організація нових видів виробництв в рамках „ власної галузі; 2/проникнення у нові галузі та сфери господарства. Останнє може відбуватися як шляхом створення нових підприємств, так і скуповуванням інших фірм або злиття з ними, Великі корпорації поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси. Д. порівняно нове явище, швидко поширюється на Заході /з середини 50-х років XX ст./. Д. покликана до життя НТР, необхідністю пристосування бізнесу до швидких структурних змін, посилення конкурентної боротьби. Д. виступає інструментом використання переваг комбінування, проникнення в нові, найприбутковіші галузі, стабілізації бізнесу, діючи за принципом „ не класти всі яйця в один кошик". Завдяки цьому диверсифіковані підприємства є більш стійкими і конкурентоздатними порівняно з вузькоспеціалізованими. Перші отримують можливість переливання капіталу в найбільш прибуткові галузі, Д. може розглядатися як організаційно-економічний фактор зростання ефективності виробництва. Одним із результатів Д. є поява фірм — конгломератів, що об'єднують підприємства, не пов'язані між собою „ технологічним ланцюгом".

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я