Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Дефляція /від лат. detlare - видуваю/- зменшення грошової маси, вилучення з обігу частини грошових засобів, випущених в період інфляції. Д. — процес протилежний інфляції, процес стримування обезцінення грошей. Вона знаходить свій вираз у „ подорожчанні" грошей, зростанні їх купівельної спроможності, підвищенні курсу національної валюти стосовно курсів іноземних валют Д. здійснюється скоординованими зусиллями уряду і центрального банку в інтересах стабілізації грошового обігу та боротьби з інфляцією 3 цією метою використовується збільшення оподаткування, скорочення державних видатків, заморожування заробітної плати, підвищення позичкового процента, скорочення кредитних ресурсів тощо. Вони приводять до зменшення грошової маси в обігу, ліквідації надмірного грошового споживання. Д. проводиться здебільшого при підготовці грошової реформи.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я