Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Дефіцит /від лат. deticyt - не вистачає/— 1/ в галузі грошово-фінансових відносин - перевищення видатків над доходами. Розрізняють Д комерційний і бюджетний. Комерційний Д. має місце на рівні господарських суб'єктів /фірм/ і виступає як перевищення платежів над надходженнями , нестача коштів для задоволення поточних потреб. Бюджетний Д,— перевершення державних видатків над доходами, що веде до зростання державного боргу; 2/ нестача матеріальних цінностей порівняно з потребою, невідповідність пропозицій і попиту на товари та послуги. Товарний Д. характерний для командної економіки, проявляється у стійкій перевазі сукупного попиту над сукупною пропозицією, стосується як ринку товарів, так і ресурсів, Причиною товарного Д, виступає інфляція.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я