Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Державно-монополістичний /корпоративний/ капіталізм - зростання економічної ролі держави, її об'єднання з економічною силою монополій в один механізм з метою пристосування до потреб продуктивних сил, збагачення монополій і утримання в залежності широких верств населення. Виникнення ДМК зумовлене посиленням монополізації економіки, ускладненням господарського життя, погіршенням соціально-економічної ситуації, особливо в періоди світових війн та економічних криз. Розвиток ДМК носить суперечливий характер. З одного боку, він ілюструє пристосування економічної системи капіталізму до нових умов, а з другого — породжує нові проблеми: зростання майнової нерівності, суперечностей між транснаціональними корпораціями та молодими державами. Суть ДМК виявляється в таких формах: державна власність, яка використовується монополіями у своїх інтересах; державне регулювання економіки; мілітаризація економіки; національні форми економічної інтеграції.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я