Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Депресія /від лат..depressio - придушення/— фаза промислового циклу, що настає безпосередньо за фазою кризи. Характеризується зупиненням спаду промислового виробництва, перебуванням його переважно в стані застою, сповільненням зростання цін, наростанням банкрутств і розмірів безробіття, відносним надлишком позичкового капіталу і низьким рівнем процента тощо. На фазі Д. відбувається поступове розсмоктування товарних запасів, поліпшення фінансового становища фірм , перелом в динаміці прибутків. Створюються передумови для відновлення поступального розвитку економіки, започатковується економічне зростання. Відбувається масове оновлення основного капіталу/фондів/, модернізація виробництв, що сприяє подоланню кризового стану економіки і переходу до фаз пожвавлення та зростання. Д. в західній економічній літературі називають тривалі і руйнівні кризи, наприклад, Велика депресія 1929-1933рр.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я