Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Демпінг /від англ. dumping - скидання/- штучне зниження цін на товари /роботи, послуги/ на зовнішніх ринках з метою усунення конкурентів; продаж товарів за „ викидними" цінами, значно нижчими за звичайні. Деколи вони не покривають навіть витрат виробництва і реалізації. Втрати компенсуються більш високими цінами на внутрішньому ринку, державними субсидіями, що надаються з метою стимулювання експорту, майбутніми прибутками на завойованих ринках. В міжнародній практиці Д, розглядається як монополістична діяльність, недобросовісна конкуренція і визнається протизаконною акцією. На конференції країн — учасниць Генеральної угоди по тарифах і торгівлі /ГАТТ/ в 1976 р. був прийнятий Міжнародний антидемпінговий кодекс. В законодавчих актах країн світу з'явилися „ антидемпінгові" статті. В законі Австрії в 1963 р. вперше був даний кількісний критерій Д. Експортна ціна вважається демпінговою за умови, що вона на 20% нижча за внутрішню ціну країни — експортера або на 8% - за світову ціну. Отже, в міжнародній практиці Д. вважається продаж товару / роботи, послуги/ за ціною нижчою від ціни на внутрішньому ринку і в ситуації, коли така діяльність наносить значну шкоду відповідній галузі країни — імпортера, Антидемпінгові заходи включають підвищення ввізного мита на відповідні товари, квотування або недопущення на внутрішній ринок товарів фірм і країн, що практикують Д.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я