Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Акцепт (лат. acceptus — прийнятий) — згода на оплату або гарантування оплати грошових, товарних і розрахункових документів, а також юридична згода на укладення угоди відповідно до пропозиції (офортою) другої сторони. А. широко використовується при розрахунках за поставлені товари та надані послуги як в середині країни, так і в міжнародному товарно-грошовому обороті. Акцептант (фізична або юридична особа) своїм написом на цінному папері або документі (векселі, чеку, платіжній вимозі тощо) зобов'язується заплатити зазначену в них суму. Такі розрахунки здійснюють кредитно-банківські установи. В міжнародному товарно-грошовому обороті широко використовують вексельний А., який означає згоду на оплату векселя. При цьому акцептант робить відповідний напис на векселі. Векселі, які мають А. банку, приймаються до оплати в першу чергу, В міжнародній практиці застосовується також банківський А. чеків. Такий чек має гарантію оплати вказаної у ньому суми з боку банку, але, як правило, в межах депозиту на поточному рахунку клієнта.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я