Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Грошовий обіг - безперервний рух грошей у сфері обігу і виконання ними функції засобу обігу та платежу. Г. о. здійснюється в межах грошової системи тієї чи іншої країни і обслуговує обіг всього суспільного сукупного продукту та відтворення робочої сили. Кількість грошей, необхідна для обігу, визначається законом грошового обігу. У підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса - сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам У грошовій масі розрізняють активні гроші, що застосовуються у готівковому та безготівковому обігу, та пасивні /нагромадження , резерви, залишки на рахунках/, які лише потенційно можуть використовуватись в угодах. Г. о. розвинутих країн світу, зокрема США, ділиться на оборот наявних грошей /банкноти,неповноцінні монети/ та безготівковий оборот /чеки, накази, кредитні карточки тощо/, який здійснюється на основі банківських депозитів. Питома вага готівки у грошовій масі скорочується, а безготівкового обігу зростає.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я