Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Грошовий капітал - функціональна форма промислового капіталу, яка існує у грошовій формі і приносить додаткову вартість Його кругообіг починається із купівлі на авансований капітал засобів виробництва і робочої сили з метою створення вартості і перш за все додаткової вартості. а завершується реалізацією товарів на ринку, в яких у товарній формі втілена сукупна вартість, створена у процесі виробництва, частину якої становить додаткова вартість. Сукупна вартість включає також перенесену конкретною працею вартість засобів виробництва, амортизацію основного капіталу, величину змінного капіталу. Отже, Г. к. функціонує безпосередньо у сфері виробництва, В міру розвитку кредитних відносин важливими елементами Г. к. є позичковий та фіктивний капітал. Використання Г. к. для надмірного надання кредитів с важливою причиною інфляції. Г. к. також існує у формі грошових нагромаджень у банках поряд з накопиченням акцій, облігацій тощо. Під час кризи спостерігається значна нестача Г. к. Користуючись цим та недосконалим законодавством, комерційні банки в Україні встановлюють непомірну плату за кредит, що при високих темпах інфляції не тільки не дозволяє розширювати виробництво, але й оновлювати основний капітал.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я