Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Гроші паперові - символи вартості, грошові знаки, які з часу панування золотого стандарту і до краху Бреттон-Вудської системи, тобто до середини 70-х років XX ст., заміняли в обігу повноцінні гроші. Г. п. наділяються державою примусовим курсом, оскільки своєї власної вартості через незначні витрати на їх випуск не мають або мають незначну вартість. Вперше Г. п. з'явилися у Китаї в Хет., а в Росії — в 1769 р . їх поява зумовлена функцією грошей як міри вартості, яку вони виконують ідеально, тобто без наявності повноцінних грошей, та функцією засобів обігу, яка здійснюється миттєво, а також внаслідок функціонування неповноцінних грошей /з меншим вмістом золота і срібла, ніж це зафіксовано у монеті/. Надмірний випуск Г. п. призводить до їх знецінення, інфляції. Після втрати золотом своїх функцій з обігу зникають і класичні Г. п. Сучасні гроші за своєю природою є кредитно-паперовими, тобто мають кредитний і грошовий компоненти при переважанні першого з них. Так, банкнота є своєрідним „ гібридом" кредитних і Г. п. Наявність грошового компонента спричинює нестабільність грошового обігу, знецінення грошей.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я