Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Акселератор (від лат. ассеlеrо — прискорюю) — співвідношення приросту інвестицій і зумовленого ним відносного приросту національного доходу, готової продукції або споживчого попиту. А виступає кількісним виразом „ принципу акселерації, згідно з яким будь-який приріст, скорочення доходу, кількості готової продукції або попиту вимагає більшого приросту чи скорочення інвестицій. Причиною цього є тривалість процесу виготовлення устаткування (внаслідок чого незадоволений в цей період попит веде до розширення виробництва) та його використання. В той же час скорочення попиту на готову продукцію зумовлює більш різке скорочення потреби в інвестиціях. Принцип акселерації в макроекономічних концепціях використовується в поєднанні з мультиплікатором Кейнса (відомого англійського економіста), який розкриває залежність приросту доходу від приросту автономних інвестицій.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я