Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Гранична витрата - кожна додаткова /нова/ витрата виробництва, що приносить ще одну одиницю продукції; один з показників, за допомогою якого фірми формують свою виробничу стратегію. Оскільки Г. в. показує, на яку величину зростуть /скоротяться/ витрати у випадку збільшення /зменшення/ виробництва на одиницю, то порівняння Г в з граничною виручкою/зміна виручки, викликана збільшенням або зменшенням виробництва на одну одиницю/ дозволяє фірмі, співставляючи варіанти, визначитись, який шлях обрати для підвищення прибутковості.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я