Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Госпрозрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності - метод господарювання підприємств, об'єднань та організацій у зовнішньоекономічній сфері. Базується на співставленні витрат і результатів, валютної самоокупності, самофінансування і матеріальній відповідальності за контрактами. Відповідно до цих принципів підприємства оплачують поставлену їм продукцію за зовнішньоекономіч­ними цінами, тобто цінами, за якими товари були б продані або придбані на зовнішньому ринку. Вони перераховуються у національну валюту за відповідними валютними курсами або коефіцієнтами, які відображають їх реальну купівельну спроможність . Підприємства /об'єднання/ і організації, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, повинні стримувати прибуток, з якого частина йде у валютну скарбницю держави, а частина - для виробничих і соціальних потреб колективу.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я