Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Військово-промисловий комплекс — сукупність галузей народного господарства і державних інституцій, що забезпечують підтримання обороноздатності країни і, в разі необхідності, здійснюють захист суверенних прав народу від посягань зовнішньої агресії. В. -п. к. функціонує за рахунок доходів державного бюджету. З економічної точки зору витрати на В.- п. к. є чистими витратами суспільства, які негативно впливають на економічній прогрес. На території України залишилося близько 30% В. -п. к. колишнього СРСР. Тому одна з найважливіших проблем — приведення шляхом конверсії надмірно роздутого В.- п. к. до оптимальних /посильних для суспільства з точки зору фінансування/ розмірів.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я