Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Відносна додаткова вартість — додаткова вартість, що утворюється на основі скорочення необхідного і подовження додаткового робочого часу в межах незмінної тривалості робочого дня. Скорочення необхідного робочого часу може здійснюватись внаслідок зменшення вартості робочої сили під впливом підвищення суспільної продуктивності праці перш за все на товари широкого вжитку. Так, у 1960—1980 pp. середні темпи приросту продуктивності праці у комплексі галузей, що виробляють одяг, взуття і продовольчі товари, у США та Англії становили З і 3,8 %, в Японії, Франції — 4,5 і 5,2%. Але внаслідок монопольного ціноутворення, зростання цін на житло, опалення квартир, електроенергію, медичне обслуговування, освіту тощо вартість робочої сили у цих країнах не зменшилась. В Україні внаслідок постійного підвищення цін на товари широкого вжитку і відставання від такого росту номінальної заробітної плати вартість робочої сили також зростає.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я