Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Відносна вартість основних фондів — грошова оцінка основних фондів /за діючими цінами/, що характеризує затрати на їх відтворення в умовах даного року. Визначають з метою створення передумов для вирівнювання об'єктивних умов господарювання на підприємствах, забезпечення належного використання і збереження фондів, більш точного нарахування амортизації, визначення собівартості, рентабельності і т. ін. Залежно від стану основних фондів В. в. о. ф. буває повною та залишковою /враховуючи знос/. Повна В. в. о. ф, — це вартість основних засобів за сучасними цінами після їх переоцінки. Залишкова В. в. о. ф. — це різниця між повною В. в. о. ф. і розміром зносу за весь період їх використання.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я