Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Витрати постійні — витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу виробництва: оплата зобов'язань за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію обладнання і споруд, страхові внески, зарплата вищого керівного персоналу і стипендія майбутнім спеціалістам. Постійні витрати підлягають оплаті навіть в умовах простою фірми.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я