Вы еще не знакомы с радостью победы, раз все еще не попробовали игровой автомат fortune farm

Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Виробничі об'єднання — добровільні об'єднання підприємств на основі договору або статуту, створені з метою досягнення кращих показників у виробничій і комерційній діяльності, повнішого використання виробничого потенціалу, застосування досягнень науки і техніки, впровадження передових технологій і т. ін. Підприємства, що входять до складу В. о., зберігають права юридичної особи. В. о. створюються за технологічними, галузевими, територіальними, комерційними та ін. ознаками. Законодавство України визначає такі основні форми /типи/ В. о.: асоціації — договірні об'єднання, створені з метою координації господарської діяльності, що не мають повноважень втручатися у внутрігосподарську діяльність учасників; корпорації — договірні об'єднання з передачею підприємством окремих управлінських повноважень В. о.; консорціуми — тимчасові статутні об'єднання підприємств і банківських структур; концерни — статутні об'єднання підприємств на основі повної фінансової залежності від одного з них або групи.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я