Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Аграрна реформа — якісне перетворення аграрних відносин або відносин власності у сільському господарстві. З точки зору юридичної власності А. р. означає якісні перетворення системи землеволодіння і землекористування. В історичному розрізі А. р. має антифеодальний, антикапіталістичний та анти адміністративно-командний характер. Антифеодальний характер А. р. полягає в усуненні феодальних пережитків, які перешкоджають розвитку капіталізму в сільському господарстві. В деяких країнах Західної Європи А. р. відбулися ще в період буржуазних революцій XVII-XIX ст., в Японії — після другої світової війни. Антикапіталістичний характер А. р. у розвинутих країнах забезпечується через створення сільськогосподарських кооперативів. Наприклад, в Італії такі кооперативи сприяють закріпленню селянина на землі, ліквідують цілий прошарок перекупщиків і посередників, надають пільгові кредити, займаються збутом продукції, розподіляють прибуток,/ віддаючи частину його на розширення виробництва або в резервний фонд і т. ін. Анти адміністративно-командний характер А. р. носять в більшості країн колишнього СРСР. Вони спрямовані на роздержавлення, на плюралізм форм власності в сільському господарстві, в т.ч. на відродження приватної власності. Стосовно колгоспно-радгоспної системи А. р. передбачає паювання землі та основних засобів виробництва, створення агрофірм, добровільних селянських спілок та інші заходи.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я