Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Ваучер — один із видів цінних паперів, що застосовуються в деяких країнах /наприклад, в Росії/ в процесі приватизації державної власності шляхом безоплатної передачі її частини рівною для всіх громадян часткою і чітко встановленого абсолютного розміру у вартісній формі. Власники В. обмінюють їх на акції державних підприємств, які підлягають приватизації через акціонування /сума емісії ваучерів відповідає сумі емісії акцій /безпосередньо або ж з допомогою фінансових посередників, інвестиційних фондів і довірчих товариств. На відміну від приватизаційних цінних паперів, які застосовуються в Україні виключно за цільовим призначенням, ваучери в Росії знаходяться у вільному ринковому обігу і їх фактична вартість відхиляється, як правило, від номінальної.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я