Eкoномiчний слoвник-дoвiдник

Вартість товару суспільна — вартість виробництва, що відображає затрати праці на виготовлення товару в цілому по країні. Оскільки на ринок поступає маса товарів, створених в різних умовах /а для споживача має значення лише корисність продукту, незалежно від того, де він виготовлений/, то виникає потреба у встановленні єдиної, загальної для всіх товарів /суспільної/ вартості, що знаходиться в єдності з його споживчою вартістю. Такою вартістю і є середньогалузева вартість, що визначається за формулою:де Wi — індивідуальна вартість товару, Ni — індивідуальна кількість продукції, n — кількість виробників у галузі.

Спільність між індивідуальною і суспільною вартістю товару полягає в тому, що обидві є втіленою в продукті працею. Різниця між ними в тому, що перша визначається стосовно конкурентних, а друга - середньогалузевих умов виробництва. Розрізняють також вартість простої і складної праці. Перша виражає вартість виробництва, що створюється затратами праці некваліфікованого виробника, друга створюється затратами праці кваліфікованого виробника.

НазадВперед
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, Є, З, І К, М Л, Н, О, Р П, С Т, У, Ф, Ц, Ш, Я